Vijenac 701

Društvo

Prosvijećeni katastrofizam i brutalizacija umova

Piše Jure Vujić

U jeku zdravstvene krize i serije katastrofalnih potresa u Hrvatskoj

Prosvijećeni katastrofizam i brutalizacija umova

Od epidemija do globalnog zatopljenja ili nuklearnog rizika, katastrofa mijenja razmjere i smjer te postaje dio ljudskog i društvenog habitusa kao potencijalna, trajna beskrajna situacija, življenje u stanju katastrofe

Vijenac 701

701 - 14. siječnja 2021. | Arhiva

Klikni za povratak