Vijenac 696

Esej

Primat riječi

Viktor Žmegač

Večernji zapisi

Primat riječi

Velike pjesnike dvadesetog stoljeća Hofmannsthala, Valéryja, Benna i Eliota u teoriji i u pjesmama povezuje izrečena misao da poezija sadrži ekstaze i u isti mah konstrukcije

Vijenac 696

696 - 5. studenoga 2020. | Arhiva

Klikni za povratak