Vijenac 693

Arhitektura

Tržnice su važni društveni punktovi

Razgovarala Mia Petrić

Lovro Končar-Gamulin , hrvatski arhitekt i predstavnik Austrije na Venecijanskom bijenalu arhitekture

Tržnice su važni društveni punktovi

Trenutna pandemija bit će okidač za promjene i u arhitekturi / Projekt Platform Austria za Venecijanski bijenale zanimljiv je jer opisuje način na koji digitalne platforme transformiraju gradove u kojima živimo / Istražujući mnoge tržnice na čak pet kontinenata uočili smo silnu ...

Vijenac 693

693 - 24. rujna 2020. | Arhiva

Klikni za povratak