Vijenac 687

Razgovor

Poezija je čuvarica jezika i kuće bitka

Razgovarala Mira Muhoberac

Andriana Škunca, hrvatska pjesnikinja i fotografkinja

Poezija je čuvarica jezika i kuće bitka

Inzularnost stvara posebnu poetiku, ustoličuje se na humku povijesti i kostima predaka / Otok je uvijek poziv na putovanje, sanjarija je spojena sa zbiljom / Kod nas je knjiga pjesama u prozi uvijek bilo malo, pojavljivale su se periodično / U svijetu ...

Vijenac 687

687 - 2. srpnja 2020. | Arhiva

Klikni za povratak