Vijenac 687

Naglasak

Tržište umjetnina ne ugrožava  kulturu kao javno dobro

Piše Leila Topić

Treći Boutique art fair Nesvrstani, Lauba, 18–21. lipnja

Tržište umjetnina ne ugrožava kulturu kao javno dobro

Neprofitna i netržišna priroda umjetničkog stvaranja često je bila argument u prilog tezi da je sloboda stvaralačkog rada moguća samo ako je oslobođena tržišta. Je li tomu uistinu tako?

Vijenac 687

687 - 2. srpnja 2020. | Arhiva

Klikni za povratak