Vijenac 686

Esej

Šenoa, potres i srce Zagreba

Piše Vinko Brešić

August Šenoa i Zagreb između potresa 1880. i 2020.

Šenoa, potres i srce Zagreba

Iako načeta zdravlja, Šenoa nakon potresa obavlja ne samo svoje gradske poslove nego i književne. Dva dana uoči potresa počela mu je u Viencu izlaziti Kanarinčeva ljubovca – priča o piščevoj susjedi – posljednjoj zagrebačkoj plemkinji koja je živjela sama s kanarincem. ...

Vijenac 686

686 - 18. lipnja 2020. | Arhiva

Klikni za povratak