Vijenac 684

Zadnja stranica

Da Zagreb bude ljepši no prije

August Šenoa

Zagrebulje Augusta Šenoe u Viencu nakon potresa 1880. V. dio

Da Zagreb bude ljepši no prije

Zagrepčanin idući gradom danas u Zagrebu, ćuti se stranim. Obično vidio si domaća lica, ljude koji idu za svojim poslom. Danas je sve drugačije. U svakoj ulici naići ćeš na kup opeka, kamenja, u svakoj ulici priječi te kakov drveni stup. Po ...

Vijenac 684

684 - 21. svibnja 2020. | Arhiva

Klikni za povratak