Vijenac 677

Naglasak

Poučak korona virusa

Paradoksi kulture Borisa Becka

Paradoksi kulture

Poučak korona virusa

Potreba da nađemo krivca za epidemije govori samo o našem dubokom uvjerenju da je čovjek stvoren za to da bude zdrav, i da svaka bolest narušava prirodni poredak. Istina je, međutim, kompliciranija: što smo zdraviji, i što duže živimo, samo otvaramo put ...

Vijenac 677

677 - 13. veljače 2020. | Arhiva

Klikni za povratak