Vijenac 676

Reagiranja

Prešućeni  Petar Šegedin

Piše Stijepo Mijović Kočan

U povodu članka Drama novog početka Ivice Miškulina, 
Vijenac, broj 673-674,19. prosinca 2019.

Prešućeni Petar Šegedin

Među nama obnoviteljima, od početka mojega sudjelovanja u tomu, naš predsjednik bio je akademik Petar Šegedin. On je i jedan od pokretača svega. Ja se, na žalost, ne sjećam da je Gotovac prije osnivačke skupštine uopće sudjelovao u njezinim pripremama

Vijenac 676

676 - 29. siječnja 2020. | Arhiva

Klikni za povratak