Vijenac 676

Jezikoslovlje

Jedinstvena monografija o položaju hrvatskoga jezika u BiH

Piše Marijana Bašić

Uz knjigu Hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini  u javnoj komunikaciji

Jedinstvena monografija o položaju hrvatskoga jezika u BiH

Oslikavajući položaj hrvatskoga jezika u Bosni i Hercegovini u posljednjih sedamdesetak godina, monografija Marije Musa vrijedan je prinos hrvatskomu jezikoslovlju

Vijenac 676

676 - 29. siječnja 2020. | Arhiva

Klikni za povratak