Vijenac 669

Esej

Viktor Žmegač

Večernji zapisi

Što se u svijetu čita i gleda

Već godinama redovito pratim razne „literarne kvartete“ i srodne programske sadržaje pa mogu utvrditi da mnogi kritičari kao da nisu svjesni toga da žive u Europi

Vijenac 669

669 - 24. listopada 2019. | Arhiva

Klikni za povratak