Vijenac 668

Tema

Matoš i Vienac

Piše Dubravka Oraić Tolić

Uz Vijenčevu 150. godišnjicu

Matoš i Vienac

Matoševe tri oniričke groteske iz Vienca koncentrirani su dokaz postojanja najrazličitijih stilova u umjetnosti oko 1900, u rasponu od esteticizma do karikature i groteske, od simbolizma do prvih znakova ekspresionizma i apstrakcije skrivene u secesiji

Vijenac 668

668 - 10. listopada 2019. | Arhiva

Klikni za povratak