Vijenac 658

Muzeji Hrvatske

Oživljena rovinjska batana

Piše Dragutin Ciprić

Ekomuzej Batana i Muzej grada Rovinja

Oživljena rovinjska batana

Vijenac 658

658 - 23. svibnja 2019. | Arhiva

Klikni za povratak