Vijenac 645

Dizajn

Kvaliteta povlaštenih

ANA BEDENKO

Uz izložbu Pregled hrvatskog dizajna 1718, MUO, 25. listopada–25. studenoga

Kvaliteta povlaštenih

Unatoč zaista impresivnoj količini radova, broj uključenih autora bitno je manji, odnosno mnogi su dizajneri zastupljeni većim brojem izložaka. Izložba zapravo ne donosi pregled hrvatskoga dizajna nego pomno kuriranu selekciju sama vrha dizajnerske produkcije

Vijenac 645

645 - 22. studenoga 2018. | Arhiva

Klikni za povratak