Vijenac 629

Karikatura

Dvorske lude grafičkog smjera

Joško Marušić

U povodu smrti majstora karikature Davora Štambuka i Ivana Pahernika

Dvorske lude grafičkog smjera

Kako je karikatura doista ekstrakt medijsko-umjetničkog očitovanja, onda je ona zbilja dragocjena u dešifriranju i očuvanju poruka o vremenima i ljudima u kojima je i s kojima je nastala. O tomu svjedoči i rad dvojice velikih hrvatskih karikaturista koji su nas prošli ...

Vijenac 629

629 - 12. travnja 2018. | Arhiva

Klikni za povratak