Vijenac 629

Druga stranica

Pjesnik hrvatske arhitekture

Karin Šerman

U povodu smrti Tomislava Premerla (1939– 2018)

Pjesnik hrvatske arhitekture

Zaštitni znak Premerlova opsežnog opusa trajno će ostati knjiga Hrvatska moderna arhitektura između dva rata – nova tradicija, jedna od najutjecajnijih knjiga hrvatske moderne arhitektonske historiografije

Vijenac 629

629 - 12. travnja 2018. | Arhiva

Klikni za povratak