Vijenac 627

Aktualno

Dijalog kao zalog budućnosti

MARITO MIHOVIL LETICA

UZ PREPORUKE VIJEĆA ZA SUOČAVANJE S POSLJEDICAMA NEDEMOKRATSKIH REŽIMA

Dijalog kao zalog budućnosti

Izjave da je Matica hrvatska za petokraku zlonamjerna su podmetanja. Maticu su u 175 godina njezine povijesti zabranili samo oni koji su nosili petokraku. Ali i dio Matičine povijesti pokazuje dvojstvo o kojem se govori u preporukama Vijeća: mnogi komunistički kulturni radnici ...

Vijenac 627

627 - 15. ožujka 2018. | Arhiva

Klikni za povratak