Vijenac 616

Tema

Marijan Bobinac

Uz HRVATSKi PRIJEVOD NAJVEĆEGA ROMANA NJEMAČKOG REALIZMA Effi briest  Theodora Fontanea

Preljub kojeg nije bilo

Europski su pisci realizma, tematizirajući ženski preljub, pokazivali težnje žena za emancipacijom, težnje redovito suprotne „konvencionalnim lažima“ epohe. Primjeri su brojni i sežu od Flaubertove Gospođe Bovary (1857) preko Tolstojeve Ane Karenjine (1877) do Fontaneove Effi Briest (1895), koju zahvaljujući iznimnom prijevodu ...

Vijenac 616

616 - 12. listopada 2017. | Arhiva

Klikni za povratak