Vijenac 607

Povijest

Stjepan Damjanović

KALENDAR RADA I DJELOVANJA MATICE HRVATSKE 1842–2017. (9. DIO)

Politička sporenja u novoj državi

U Maticu su se uvukla politička sporenja nepoznata joj dotad. Neki su služili „narodnom jedinstvu“ iz svojih ilirskih temelja, a drugi su se izravno zalagali za jugoslavenski integralizam i za dotad nepostojeću naciju – jugoslavensku

Vijenac 607

607 - 8. lipnja 2017. | Arhiva

Klikni za povratak