Vijenac 603

Zadnja stranica

Denis Leskovar

Rock-portret: Iggy Pop i THE STOOGES

Totalni napad na kulturu

Bučni, arogantni, dekadentni, bezobzirni i lišeni bilo kakva osjećaja za sviračku disciplinu, The Stooges su pregazili onodobnu rock-scenu poput kakve do zuba naoružane bande

Vijenac 603

603 - 13. travnja 2017. | Arhiva

Klikni za povratak