Vijenac 602

Filozofija

Damir Barbarić

Jedan mogući susret filozofije i teologije

O darivanju

Jedini odnos potpuno primjeren objavi vječne tajne je molitva u šutnji. Slobodna upuštenost u tu bezglasnu prožetost svega onim božanskim prava je pobožnost. Samo u njoj čovjek može u čudesnom okretu razabrati da je darivajući sebe onom božanskom uistinu sama sebe primio ...

Vijenac 602

602 - 30. ožujka 2017. | Arhiva

Klikni za povratak