Vijenac 592

Aktualno

Jure Vujić

Društveni uzori

Siget i kraj herojskog čovjeka

Odstupanje od herojskog modela i smisla za čast u ime društva blagostanja i materijalističkog komoditeta neće osigurati istinsku sreću ni mir

Vijenac 592

592 - 10. studenoga 2016. | Arhiva

Klikni za povratak