Vijenac 590

Tema

Krešimir Šimić

Djelo Mavra Vetranovića kao izazov domaćoj povijesti književnosti

Remeta koji je mislio svojom glavom

Iako je Mavro Vetranović jedan od važnih i nadasve zanimljivih hrvatskih pisaca, još nisu sačinjena njegova sabrana djela prema suvremenim tekstološkim načelima, još se većina njegova pjesničkog opusa nalazi u trećoj i četvrtoj knjizi Akademijine edicije Stari pisci hrvatski, a kasnije otkriveni ...

Vijenac 590

590 - 13. listopada 2016. | Arhiva

Klikni za povratak