Vijenac 565

Aktualno

Stjepan Šterc

Imigracijska kriza

Hrvatska treba zatvoriti granice

Hrvatska se ne smije nimalo oslanjati na pregovore sa susjednim zemljama jer je jasno kako će jedni usmjeravati prognanike prema Hrvatskoj, a drugi će ih zaustavljati u Hrvatskoj

Vijenac 565

565 - 29. listopada 2015. | Arhiva

Klikni za povratak