Vijenac 564

Povijest

Vinko Brešić

Uz 200. obljetnicu rođenja i 110. obljetnicu smrti Josipa Jurja Strossmayera

Uloga Strossmayerova mecenatstva

Kako ulogu poželjne čuvarice nacionalnoga duha i hrvatskoga identiteta nije na sebe preuzimala multietnička Austro-Ugarska Monarhija, nju je u hrvatskome slučaju na svoj način bio preuzeo đakovački biskup i mecena

Vijenac 564

564 - 15. listopada 2015. | Arhiva

Klikni za povratak