Vijenac 563

Tema

Što je kultura?

Damir Barbarić

Govor na Glavnoj skupštini Matice hrvatske u Zagrebu 19. rujna 2015.

Što je kultura?

Odavno smo navikli na to da je kulturi prikladno mjesto negdje u posljednjim trenutcima dnevnika ili pak na margini margina dnevnih novina. Ali kultura je sve samo ne nešto rubno i sporedno u cjelini života. Ona je skrb za sam temelj smislena ...

Kriza knjige kao kriza društva

Miro Gavran

Govor na Glavnoj skupštini Matice hrvatske u Zagrebu 19. rujna 2015.

Kriza knjige kao kriza društva

U Hrvatskoj je u krizi knjiga i njezin uobičajeni život, a u krizi je i čitanje kao kulturna navika. To je opominjući znak da je u krizi naša cjelokupna kultura. A ako je u krizi kultura jednog naroda, u krizi je i ...

Vijenac 563

563 - 1. listopada 2015. | Arhiva

Klikni za povratak