Vijenac 563

Povijest

Ivica Miškulin

Feljton: Politički delikti u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj 1980–1990. (II. dio)

Delikt mišljenja kao kriminal

Ukoliko se za jedan članak Glave XV. Krivičnog zakona SFRJ može reći da je najjasniji primjer zadržavanja staljinističke prakse u zakonodavstvu navodno antistaljinističke Jugoslavije, onda je to nedvojbeno članak 133: neprijateljska propaganda

Vijenac 563

563 - 1. listopada 2015. | Arhiva

Klikni za povratak