Vijenac 557

Tema

Stjepan Kušar

Društveni izazovi

O potrebi političke inteligencije

Građani danas sve više gnjevno reagiraju jer političke odluke koje ih pogađaju nisu transparentne i jer se iz vida gubi svrha politike: skrb za zajedničko dobro. Sama sfera političkog postala je upitnom pa se, unatoč prividu da politika zadire u sve pore ...

Vijenac 557

557 - 9. srpnja 2015. | Arhiva

Klikni za povratak