Vijenac 553

Društvo

Ivo Rendić-Miočević

Uz aktualne rasprave o antifašizmu i Titu

Tito je uvijek bio boljševik, a tragovi mu još žive

NOB je od početka bila, premda prikrivena, boljševička revolucija. Izvješća OZNA-e jasno govore o masovnim likvidacijama za vrijeme rata, ali i poslije rata „onih koji će sutra biti protiv nas“. Zločini nad fratrima u Širokom Brijegu i nad uglednim dubrovačkim građanima na ...

Vijenac 553

553 - 14. svibnja 2015. | Arhiva

Klikni za povratak