Vijenac 548

Filologija

Stihovi iz krletke u pjesmarici Katarine Zrinske

Davor Dukić

Uz novu knjigu Matice hrvatske Pjesmarica Ane Katarine Zrinske, prir. Josip Bratulić

Stihovi iz krletke u pjesmarici Katarine Zrinske

Matica hrvatska izdala je Pjesmaricu Ane Katarine Zrinske, otkrivenu još 1980-ih godina, a za koju se pretpostavlja da sadrži originalne pjesme njezine prve vlasnice. Riječ je dakle o možda jednom od najvećih filoloških otkrića o hrvatskoj ranonovovjekovnoj književnoj kulturi

Jezikoslovac od formata

Stjepan Damjanović

Nova knjiga Milana Mihaljevića

Jezikoslovac od formata

Slavenska poredbena gramatika popunjava veliku prazninu u našoj filologiji

Vijenac 548

548 - 5. ožujka 2015. | Arhiva

Klikni za povratak