Vijenac 528

O tome se govori

Joško Marušić

Kakve filmove financira Hrvatska?

Hrvatski film na Haliminu putu

Sve priče o komercijalnim i o umjetničkim uspjesima naše kinematografije su izmišljotine! Ako je neki film donio profit, ne treba li dio novca vratiti državi koja ga je sufinancirala? Što se tiče „umjetničkih“ dometa, nijedan hrvatski film nije bio blizu festivalima kao ...

Vijenac 528

528 - 29. svibnja 2014. | Arhiva

Klikni za povratak