Vijenac 436

Zadnja stranica

Kvadrat slobode

Ranko Munitić, Strip, deveta umjetnost, ART 9, Zagreb, 2010; Ženski strip na Balkanu, ur. Irena Jukić Pranjić, Fibra, Zagreb, 2010.

Kvadrat slobode

Iako je strip artistički izraz našeg doba, povezivanje slike i riječi svojstveno je ljudskim bićima od najranijih vremena te ne smijemo smetnuti s uma činjenicu da se prizori koji se nastavljaju jedan na drugi pojavljuju još u egipatskim grobnicama i na spomenicima ...

Vijenac 436

436 - 18. studenoga 2010. | Arhiva

Klikni za povratak