Vijenac 434

Časopis

U početku bijaše ikona...

Ikon, časopis za ikonografske studije – FRANJEVAČKA IKONOGRAFIJA, br. 3 , Filozofski fakultet i Studij teologije, Rijeka

U početku bijaše ikona...

Korpus franjevačke ikonografije problemski i komparativno još je istraživački svjež i poticajan

Vijenac 434

434 - 21. listopada 2010. | Arhiva

Klikni za povratak