Vijenac 432

O tome se govori

Joško Marušić

I NA TOČKU

PETI HRVATSKI SLAVISTIČKI KONGRES, rujan, Rijeka

Tradicija se nastavlja

Hrvatski slavistički kongresi za našu su sredinu važni zato što hrvatski jezik, književnost i kulturu stavljaju u kontekst srodnih jezika, na kojima se lako uspoređuju drukčije književne tradicije i koji lako povezuju različite kulture. Različitost među najsličnijima najbolji je jamac vlastitoga identiteta

Vijenac 432

432 - 23. rujna 2010. | Arhiva

Klikni za povratak