Vijenac 427

Zadnja stranica

Magična snaga krhkosti

ALBERTO GIACOMETTI – KIPAR DUŠE 20. STOLJEĆA, UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK, 26. lipNJa – 3. listopadA 2010.

Magična snaga krhkosti

Svi koji su se ikad susreli s Giacomettijevim skulpturama imaju jednak sud o kvaliteti njegovih djela: genijalno!

Vijenac 427

427 - 15. srpnja 2010. | Arhiva

Klikni za povratak