Vijenac 414

Zadnja stranica

Pogled iz Amerike

IDENTITET JEZIKA JEZIKOM IZREČEN, ZBORNIK RASPRAVA S OKRUGLOG STOLA U MATICI HRVATSKOJ O KNJIZI ROBERTA D. GREENBERGA JEZIK I IDENTITET NA BALKANU. RASPAD SRPSKO-HRVATSKOGA, SREDNJA EUROPA, ZAGREB, 2008.

Pogled iz Amerike

Zbornik zajedno s knjigom na koju se osvrće bolje nego do sada osvjetljuje jezičnoidentitetsku problematiku na području bivše Jugoslavije (piše Mirko Peti)

Vijenac 414

414 - 14. siječnja 2010. | Arhiva

Klikni za povratak