Vijenac 400

Fotografija

Čipkarice i paški motivi

Fotografije Branke Primorac u Galeriji Fotokluba Zagreb, lipanj 2009.

Čipkarice i paški motivi

Osobno vjerujem da dvije fotografije na izložbi Paških motiva Branke Primorac amblematično naglašavaju autoričin komparativni pristup kulturnopovijesnom identitetu paških čipkarica i paškoj renesansnoj arhitekturi

Vijenac 400

400 - 2. srpnja 2009. | Arhiva

Klikni za povratak