Vijenac 398

Razgovor

Ne vjerujemo sebi, nego drugima

Pavao Pavličić

Ne vjerujemo sebi, nego drugima

Društvena je atmosfera takva da je malokome stalo da razluči dobro od lošega / Mi se nismo naučili misliti da je ono što se nama događa doista važno, uvijek čekamo da nam netko drugi kaže da je važno / Živimo u vremenu ...

Vijenac 398

398 - 4. lipnja 2009. | Arhiva

Klikni za povratak