Vijenac 372

Ples

Čista ljepota

BALETNA VEČER, HNK U ZAGREBU, 30. SVIBNJA 2008.

Čista ljepota

Trojica koreografa sličnih su plesnih svjetonazora, iako Duato i Wellenkamp stvaraju poetiku, a Mujić je razbija. Srodan im je pristup plesačima i postava pokreta

Vijenac 372

372 - 5. lipnja 2008. | Arhiva

Klikni za povratak