Vijenac 360

Komentari

KULTURA MEDIJA - Stjepan Malović

Tamna strana blistavila

Dok je oglas jasno prepoznatljiv, dok znamo tko je platio za poruku i dok znamo da je ona tako sročena jer nas želi navesti da kupimo baš taj prašak ili baš to piće koje se reklamira, sve je u granicama prihvatljivoga. Ali, ...

Vijenac 360

360 - 20. prosinca 2007. | Arhiva

Klikni za povratak