Vijenac 359

Filatelija

Na vrhu svijeta

Filatelija: Motivi prigodnih maraka

Na vrhu svijeta

Autor Vladimir Buzolić–Stegu, dizajner, dimenzije 35,5 x 29,82 mm, naklada 200.000, datum izdanja 8. studenoga 2007.

Koprivnica i Krk

Filatelija: Motivi redovnih maraka

Koprivnica i Krk

Autor Hrvoje Šercar, slikar i grafičar, dimenzije 25,56 x 35,5 mm, naklada 2.000.000, datum izdanja 30. listopada 2007.

Vijenac 359

359 - 6. prosinca 2007. | Arhiva

Klikni za povratak