Vijenac 355

Filatelija

Filatelija: Motivi prigodnih maraka

Veprinački zakon

Autor Hrvoje Šercar, slikar i grafičar, dimenzije 29,82 x 48,28 mm, naklada 200.000, datum izdanja 2. listopada 2007.

Vijenac 355

355 - 11. listopada 2007. | Arhiva

Klikni za povratak