Vijenac 332

Multimedija

TV: Dvoboj, Nova TV

Politička kiropraktika?

Bez obzira slagali se vi s Rogošićem ili Dujmovićem, vjerujem da ćete se složiti s tvrdnjom da Dvoboj ipak nije osobito poticajna televizijska zabava za početak vikenda

Vijenac 332

332 - 7. prosinca 2006. | Arhiva

Klikni za povratak