Vijenac 332

Komentari

Proračun Ministarstva kulture za 2007.

Milijarda za kulturu

Kad je nešto u kulturi dobro, onda je za to zaslužan pojedinac, a ako nešto ne valja, kriva je država

Komentar:

Plastika

Vijenac 332

332 - 7. prosinca 2006. | Arhiva

Klikni za povratak