Vijenac 256

Filatelija

Sveta tri kralja

Filatelija: Motivi prigodnih maraka

Sveta tri kralja

Autor Đuro Seder, akademski slikar, dimenzije 35,50 x 29,82 mm, naklada 1 000 000, datum izdanja 20. studenoga 2003.

Vijenac 256

256 - 25. prosinca 2003. | Arhiva

Klikni za povratak