Vijenac 166

Ples

Ples preko Atlantika

San Francisco i moderna plesna scena

Uvijek je zanimljivo vidjeti da su stariji stvarali svjetove za koje mladi misle da ih tek oni otkrivaju.

Vijenac 166

166 - 13. srpnja 2000. | Arhiva

Klikni za povratak