Vijenac 165

Komentar

Odrezani radio

Komentar

Odrezani radio

Evidentno je da aktualna garnitura radijskog rukovodećeg kadra nije sposobna provesti transformaciju Hrvatskog radija u javni radio. Budući da sama nema predodžbu javnog radija, neće ga moći ni ostvariti

Vijenac 165

165 - 29. lipnja 2000. | Arhiva

Klikni za povratak