Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru - izvješća

Predstavljanje zbornika 19. znanstveno-stručnog skupa
VUKOVAR '91 - DVADESET I PETA GODINA POSLIJE

U utorak 15. svibnja Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru u suradnji s Područnim centrom Instituta „Ivo Pilar“ u Vukovaru i Državnim arhivom u Vukovaru upriličio je predstavljanje zbornika radova 19. znanstveno-stručnog skupa: „Vukovar '91. – dvadeset i peta godina poslije“, naslovljenog: „Hrvatsko društvo: 25 godina nakon Vukovara 1991.“.

Urednici Zbornika su: dr. sc. Dražen Živić, dr. sc. Mateo Žanić i dr. sc. Petar Macut, zaposlenici Instituta „Ivo Pilar“. Zbornik su predstavili izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić, dr. sc. Vlasta Novinc i dr. sc. Mateo Žanić, dok je pozdravnu riječ u ime vukovarskog ogranka Matice hrvatske i domaćina događanja, Državnog arhiva u Vukovaru, uputio Petar Elez, ravnatelj Arhiva i potpredsjednik Ogranka Matice hrvatske u Vukovaru.

(Petar Elez)Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva