Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru - izvješća

Predavanje dr. sc. Tijane Pavliček – Intimni kodovi u dramama Lade Kaštelan, Ivana Vidića i Mate Matišića

U suorganizaciji Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Vukovaru i Ogranka Matice hrvatske Vukovar, 30. ožujka 2022. godine u 18.00 sati održano je predavanje dr. sc. Tijane Pavliček

Navedena tema dijelom je teatrološke knjige navedene autorice Majčinski kod, izašle u nakladništvu Matice hrvatske, a riječ je o zajedničkim elementima književnih tekstova suvremenih dramskih autora.

Iako Majčinski kod ima širi raspon tema, autorica Tijana Pavliček za ovo predavanje odlučila se govoriti području intimnog. Intimno je u samoj osnovi drama; u središtu su intimne sudbine likova (većinom ženskih) i njihovi unutarnji svjetovi. Muško-ženski odnosi, odnosi majki i kćeri, teme gubitka, bolesti, promjene, čežnje, osamljenosti, preljuba, drugosti, nasilja, obitelji, samo su dio tematskih preokupacija navedenih autora.

Jedna od ključnih tema autora jest i pitanje nasljeđa, onog obiteljskog, ali i ideološkog, a to nasljeđe prenosi se upravo unutar intimnih relacija. Ključni prijenosnik nasljednih kodova je majka čija je uloga takva da omogućava nasljedni niz. Ipak, majke koje susrećemo u dramama Lade Kaštelan, Ivana Vidića i Mate Matišića jedinke su za sebe, čak i kad slijede obrasce zadane od strane nekog sistema, način na koji se suočavaju sa svojim „sudbinama“ jedinstven je. Osim toga, uloga majke nipošto nije jedina uloga koju nose, čak i kad je najnaglašenija.

Predavačica Tijana Pavliček u svom se izlaganju pozivala na niz sociologa, filozofa, teoretičara književnosti, a okosnicu je činila teorija sistema Niklasa Luhmanna koji govori kako svaki pojedinac u suvremenom društvu pripada različitim sistemima i podsistemima i u odnosu na njih oblikuje svoju društvenu ulogu. Prvi sistem kojem osoba pripada jest obiteljski sistem, pa je tako predavačica stavila naglasak na ulogu majke, odnos majka-kći, ljubavne i bračne odnose te otvorila raspravu o tome što se događa sa sistemom kada se pojave vansistemske situacije.

Knjiga Majčinski kod: u dramama Lade Kaštelan, Ivana Vidića i Mate Matišića nastala je na temelju doktorske disertacije Intimno, irealno i ironijsko u dramskom stvaralaštvu Lade Kaštelan, Ivana Vidića i Mate Matišića, pod mentorstvom dr.sc. Dubravke Crnojević-Carić, a predstavlja inovativan teatrološki uvid u stvaralaštvo jednih od naših zasigurno najvažnijih suvremenih dramatičara.

Tijana Pavliček

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva