Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru - izvješća

Predstavljen VUKOVARSKI ZBORNIK

U kontekstu programskog ciklusa Kulturni četvrtak Gradske knjižnice Vukovar u Knjižnici je 9. rujna održano javno izlaganje Vukovarski zbornik – glasilo Ogranka Matice hrvatske u Vukovaru. Izlagači su bili članovi vukovarskog ogranka Milan Paun (glavni urednik Zbornika) i Ivan Hubalek (tehnički urednik Zbornika). Tom je prilikom, među ostalim, naglašeno da je Vukovarski zbornik u proteklih petnaest godina objavljivanja okupio niz respektabilnih autora. Njihovi se znanstveno-stručni i kulturni prilozi smatraju važnim doprinosom istraživanju prošlosti i hrvatskog kulturnog identiteta Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.

U povodu održavanja 7. vinkovačkog orguljaškog festivala Organum Cibalae u organizaciji OMH u Vinkovcima, OMH u Vukovaru, Hrvatske matice iseljenika – Podružnica u Vukovaru, Franjevačkog samostana i Hrvatske kulturne zajednice iz Švicarske u crkvi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru je 4. rujna festival otvoren koncertom u izvedbi Trio solemnis (Nina Kobler – sopran, Krešimir Marmilić – violina, Milan Hibšer – orgulje. Na programu su bila glazbena djela J. S. Bacha, A. Vivaldija, W. A. Mozarta, I. pl. Zajca. (Petar Elez)Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva